PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van de online platforms (waaronder websites en apps), theaterprogramma’s en andere diensten, zoals (online) promoties en prijsvragen van Dromenjager B.V., Dromenjager Media B.V. en haar dochter- en zustervennootschappen waaronder Dreamchaser Studios B.V., Dreamchaser B.V. en Dreamchaser Europe B.V. (hierna gezamenlijk: “Dromenjager”).


Met dit privacybeleid informeert Dromenjager jou onder andere over de manier waarop zij persoonsgegevens verwerkt en hoe je met ons contact kunt opnemen met vragen over ons privacybeleid en verzoeken tot wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens.

De informatie die wij over jou verwerken (hierna: “persoonsgegevens”) wordt zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de wet. Dromenjager neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens door Dromenjager is Dromenjager B.V. , gevestigd in Amsterdam aan de Stadhouderskade 141 H, 1074 BA.

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt verstrekken, maar voor een aantal van onze diensten is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt meteen aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder registratienummers 1588882, 1588870, 1588901 en 1588894. Op de website van het CBP kun je informatie vinden over de werkzaamheden van het CBP, de wijze waarop het CBP toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens en andere privacy-gerelateerde informatie: http://www.cbpweb.nl.


SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

Gegevens die jij ons verstrekt: Dit zijn bijvoorbeeld gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bepaalde voorkeuren en e-mailadres. Deze gegevens verkrijgen wij onder andere doordat je ze invult bij een bestelling, doorgeeft aan de klantenservice of invult bij een enquête of marketing-promoties of je inschrijving voor onze nieuwsbrief. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op één van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen.

Gegevens die we automatisch verzamelen: We verzamelen gegevens over jou en je interactie met onze online platforms (waaronder websites en apps), je gebruik van onze services, evenals gegevens over je computer of andere apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze services. Denk daarbij aan gegevens over je activiteiten op onze websites en apps zoals klikgedrag en zoekopdrachten en klikgedrag op de nieuwsbrief. Daarnaast verzamelen wij ook gegevens over de technologie die je gebruikt zoals het type apparaat, apparaat id’s en statistieken over bekeken pagina’s, doorverwijzings-url’s, advertentiegegevens, IP-adres en standaard webloginformatie.

Gegevens uit Cookies: We verzamelen gegevens met gebruikmaking van cookies, web-beacons en andere technologieën. Onder het kopje “Cookies” hieronder staat meer informatie daarover.

Gegevens uit andere bronnen: We kunnen de hierboven beschreven gegevens combineren en aanvullen met gegevens die we zelf verzameld hebben of verkrijgen van derden. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van onze aanbiedingen, producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op je interesses af kunnen stemmen. Gegevens die wij op een dergelijke wijze hebben verkregen zullen wij gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit privacybeleid. Als je niet wilt dat wij een profiel van je opstellen door middel van het combineren van persoonsgegevens, zullen wij je gegevens op verzoek daartoe blokkeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@dromenjager.com.


DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken de hiervoor omschreven persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld je e-mailadres om je bestelling te bevestigen, je adres om de bestelde goederen af te leveren, je e-mailadres en telefoonnummer om klantenservice te verlenen;
 2. als je een betaalde dienst afneemt of een product koopt, gebruiken we je financiële gegevens om de betaling af te handelen. Deze gegevens behandelen wij strikt vertrouwelijk en worden alleen aan derden ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk daarbij aan het verstrekken van gegevens aan de leverancier van het betaalsysteem (iDEAL, PayPal, creditcard etc.) ter afhandeling van de betaling;
 3. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de online platforms van Dromenjager;
 4. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail of op een app of website, dit kunnen ook aanbiedingen van derden zijn;
 5. de verhuur van NAW-gegevens aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
 6. om onze websites en apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 7. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen, het laten uitvoeren van (accountants) controle en incassodoeleinden;
 8. om marktonderzoek uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van producten en diensten.

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar-) verplichtingen.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij kunnen je adresgegevens (NAW-gegevens) verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden. Deze derden kunnen jou aanbiedingen doen op basis van jouw profiel of gegevens die we van je hebben. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen van derden, zullen wij je gegevens op verzoek daartoe blokkeren. Neem hiervoor contact met ons op via info@dromenjager.com.

Je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken wij alleen voor het toesturen van informatie en aanbiedingen die aan ons door derden is aangeleverd als jij ons daarvoor je (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven. Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit Dromenjager en wordt door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via info@dromenjager.com.

Onder bijzondere omstandigheden kan het zijn dat wij zonder je toestemming persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk daarbij aan een verzoek van autoriteiten of een gerechtelijk bevel, incasso, opsporing van fraude, of de beveiliging van de systemen van Dromenjager. Daarnaast is het mogelijk dat wij derden inschakelen om in opdracht van ons bepaalde diensten te verlenen, zoals hostingpartijen of transporteurs voor het afleveren van producten. Deze partijen zullen je gegevens alleen gebruiken voor zover nodig voor het uitvoeren van de betreffende overeenkomst.


INZAGE OF WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS EN VRAGEN

Via info@dromenjager.com en via Dromenjager B.V., ter attentie van Dromenjager klantenservice, Stadhouderskade 141 H, 1074 BA Amsterdam, kun je altijd contact opnemen met Dromenjager met vragen over dit privacybeleid. Daarnaast kun je middels een e-mail of brief gericht aan bovenstaande adressen, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’, een verzoek doen om:

 1. inzage in de persoonsgegevens die wij over jou hebben opgeslagen;
 2. inzage in de wijze waarop wij de persoonsgegevens gebruiken;
 3. wijziging van de persoonsgegevens;
 4. verwijdering van de persoonsgegevens uit onze bestanden.

Bij je verzoek dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Daarnaast vragen wij je een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen om te verifiëren van wie het verzoek afkomstig komt. Na behandeling van je verzoek sturen we je altijd een bericht. Een verzoek wordt alleen dan niet ingewilligd voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten.


KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Wij bieden een groot aantal producten en diensten aan die zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacybeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen (bepaalde vormen van) verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.


COOKIES

Cookies zijn simpele, hele kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen en zijn vrij eenvoudig te verwijderen middels je browserinstellingen.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 1. om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen (functionele cookies);

In het cookievenster op de onze websites en apps kun je aangeven met welke cookies je akkoord gaat. Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen of via de cookie instellingen op de website of app) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Je kunt de cookie instellingen altijd aanpassen via het privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina.

Het is mogelijk dat wij derde partijen vragen om in opdracht van ons advertenties op onze websites en apps te serveren. Om deze advertenties af te stemmen op je voorkeuren plaatsen zij daarvoor cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies.


WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

 

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 26 augustus 2015