Door middel van dit privacy statement informeert Dromenjager jou onder andere over de manier waarop zij persoonsgegevens verwerkt en hoe je met ons contact kunt opnemen met vragen over ons privacy beleid en verzoeken tot wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens.

Dromenjager B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens
De kwaliteits manager is binnen ons kantoor het toeziend oog en het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. De kwaliteitsmanager is te bereiken via onderstaande gegevens:

Dromenjager B.V.
Karel du Jardinstraat 33-II
1072 SG AMSTERDAM
info@dromenjager.com
020-7523990

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt verstrekken, maar voor een aantal van onze diensten is het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt meteen aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Dromenjager verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van fans en/of klanten voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

 1. Om onze diensten te verlenen en te factureren
 2. Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
 3. Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
 4. Om onze diensten op jouw wensen af te stemmen
 5. Om onze diensten te optimaliseren
 6. Om je extra diensten en voordelen aan te bieden
 7. Om je te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Woezel & Pip (Dromenjager)
 8. Om gepersonaliseerde reclame te tonen
 9. Om informatie over je te verstrekken aan derden indien je daarvoor toestemming hebt gegeven
 10. Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
 11. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
 12. Om jouw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

Vriendjesclub

Fans van Woezel & Pip kunnen zich aanmelden voor de Vriendjesclub. De Vriendjesclub heeft tot doel de beleving van fans te verbeteren en de tevredenheid te verhogen. Je profiteert in de eerste plaats van communicatie die zoveel mogelijk is afgestemd op jouw wensen. Ook kun je gebruik maken van exclusieve aanbiedingen en evenementen.

Je neemt alleen deel aan de Vriendjesclub als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Vriendjesclub Member worden is eenvoudig en kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op de website van Woezel & Pip en bij speciale events.

Wanneer je je aanmeldt voor de Vriendjesclub verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent dan wel dat je hiervoor toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
Verplicht: voornaam, achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam + wachtwoord
Niet-verplicht: geslacht, woonplaats, geboortedatum, naam kind(eren), leeftijd kind(eren), hobby’s kind(eren), lievelingskleur kind(eren), favoriete Woezel & Pip vriendje

Gegevens gekoppeld aan jouw Vriendjesclub Membership worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Reguliere nieuwsbrief

Fans van Woezel & Pip kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief heeft tot doel de beleving van fans te verbeteren en de tevredenheid te verhogen. Je profiteert in de eerste plaats van communicatie die zoveel mogelijk is afgestemd op jouw wensen. Ook kun je gebruik maken van exclusieve aanbiedingen en evenementen.

Je ontvangt deze nieuwsbrief alleen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Je aanmelden voor de nieuwsbrief is eenvoudig en kan via de website van Woezel & Pip.

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent dan wel dat je hiervoor toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
Verplicht: voornaam, achternaam, e-mailadres

Gegevens gekoppeld aan je nieuwsbrief aanmelding worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Webshop

Als je online aankopen hebt gedaan op de Woezel & Pip webshop, hebben wij de volgende gegevens van je verzameld: NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht.

Gegevens gekoppeld aan de webshop bestelling worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 1, 2, 3, 10, 11, 12.

Gebruik van website

Als je de website bezoekt van (een van de merken van) Dromenjager, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over je. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Onder het kopje “Cookies” hieronder staat meer informatie daarover.

Dromenjager maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link tracking. Bij link-tracking zijn elementen toegevoegd aan de URL, aan de hand waarvan wij je kunnen herkennen als je vanuit onze marketing e-mails doorklikt naar onze website.

Cookies

Cookies zijn simpele, hele kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen en zijn vrij eenvoudig te verwijderen middels je browserinstellingen.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 1. om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen (functionele cookies);
 2. voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht (analytische cookies);
 3. Daarnaast kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond (profilerings cookies).

In het cookievenster op de onze websites en apps kun je aangeven met welke cookies je akkoord gaat. Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen of via de cookie instellingen op de website of app) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Je kunt de cookie instellingen altijd aanpassen via het privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina.

Het is mogelijk dat wij derde partijen vragen om in opdracht van ons advertenties op onze websites en apps te serveren. Om deze advertenties af te stemmen op je voorkeuren plaatsen zij daarvoor cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies.

Klantenservice

Als je contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de klantenservice van (een van de merken van) Dromenjager, verzamelen wij de volgende gegevens om op je klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen reageren: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, inhoud correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12.

Sociale media

Dromenjager is op verschillende sociale media aanwezig, zoals Facebook, Instagram om je te kunnen blijven inspireren. Als je (een van de merken van) Dromenjager volgt via sociale media, of communiceert met of over (een van de merken van) Dromenjager via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van deze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren: profielinformatie van het betreffende sociale medium, de bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot (een van de merken van) Dromenjager en in het platform opgeslagen metadata. Bij een deelname aan een actie of prijsvraag kunnen aanvullende gegevens worden verzameld, daarvoor worden geen andere gegevens verzameld dan je NAW-gegevens.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12.

Klanttevredenheidsonderzoeken

Indien je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Dromenjager, verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen (een van de merken van) Dromenjager in de breedste zin van het woord: e-mailadres, uitkomst onderzoek, NAW-gegevens (alleen op jouw verzoek).

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 5.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Indien je hier toestemming voor hebt gegeven kunnen wij je adresgegevens (NAW-gegevens) verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden. Deze derden kunnen jou aanbiedingen doen op basis van jouw profiel of gegevens die we van je hebben.

Je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken wij alleen voor het toesturen van informatie en aanbiedingen die aan ons door derden is aangeleverd als jij ons daarvoor je (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven. Dergelijke informatie en aanbiedingen zal altijd worden verstuurd vanuit Dromenjager en wordt door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via info@dromenjager.com.

Onder bijzondere omstandigheden kan het zijn dat wij zonder je toestemming persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Denk daarbij aan een verzoek van autoriteiten of een gerechtelijk bevel, incasso, opsporing van fraude, of de beveiliging van de systemen van Dromenjager. Daarnaast is het mogelijk dat wij derden inschakelen om in opdracht van ons bepaalde diensten te verlenen, zoals hostingpartijen of transporteurs voor het afleveren van producten. Deze partijen zullen je gegevens alleen gebruiken voor zover nodig voor het uitvoeren van de betreffende overeenkomst.

INZAGE OF WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS EN VRAGEN

Via info@dromenjager.com en via Dromenjager B.V., ter attentie van Dromenjager klantenservice, Karel du Jardinstraat 33-II, 1072 SG Amsterdam, kun je altijd contact opnemen met Dromenjager met vragen over dit privacy statement. Daarnaast kun je middels een e-mail of brief gericht aan bovenstaande adressen, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’, een verzoek doen om:

 1. inzage in de persoonsgegevens die wij over jou hebben opgeslagen;
 2. inzage in de wijze waarop wij de persoonsgegevens gebruiken;
 3. wijziging van de persoonsgegevens;
 4. verwijdering van de persoonsgegevens uit onze bestanden.

Bij je verzoek dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Daarnaast vragen wij je een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen om te verifiëren van wie het verzoek afkomstig komt. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek.

Na behandeling van je verzoek sturen we je altijd een bericht. Een verzoek wordt alleen dan niet ingewilligd voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen inwilliging van het verzoek verzetten.

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Wij bieden een groot aantal producten en diensten aan die zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy statement te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen (bepaalde vormen van) verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

BEVEILIGING

Dromenjager heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantendata. Er rust een geheimhoudingsplicht op deze medewerkers.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van je gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

BEWAARTERMIJNEN

Dromenjager bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

BEELD- EN GELUIDSOPNAMEN

Tijdens de evenementen van Dromenjager zullen mogelijk beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Dromenjager geselecteerde mediapartners audio, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het evenement.

Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY STATEMENT EN COOKIEBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement en cookiebeleid aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.

 

Dit privacy statement en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 11 oktober 2019.